Ludzie pielgrzymują od dawna. Patrząc na Jezusa, szczególnie w Ewangelii wg św.
Łukasza, widzimy, że wędruje On do Jeruzalem by tam zginąć i zmartwychwstać. W
drodze spotyka ludzi, uzdrawia, przemawia, ożywia, rozmawia, opowiada historie, zbiera
uczniów, karmi głodnych, uwalnia spętanych. Nasze życie jest drogą do Jeruzalem
niebieskiego (nie tylko do Jeruzala!), do domu Ojca, z którego wyszliśmy i wracamy z
własnej woli. Przez ten świat przechodzimy zaledwie, ale chcemy to robić jak najpiękniej
i najlepiej. Pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę ma nam w tym pomóc.
Grupa Biało – Złota wędruje z Warszawską Akademicką Pielgrzymką Metropolitarną na
Jasną Górę od 1991 r. Jej pierwszym przewodnikiem był ksiądz Andrzej Kopczyński.
Początkowo trzon grupy Biało – Złotej tworzyli pątnicy z mińskich i okolicznych parafii.
Obecnie większość pielgrzymów naszej grupy pochodzi z Warszawy i okolic. Nie brak
jednak osób z innych zakątków Polski a także z zagranicy.
Od 2012 r przewodnikiem grupy Biało – Złotej jest ks. Piotr Błażejczyk, proboszcz
parafii w Gliniance. Nie tylko jako przewodnik ale również jako jej uczestnik mówi, że
pielgrzymka, to dla niego konkretni ludzie, na których zawsze może liczyć. To również
długie godziny rozmów na tematy ważne i nie tylko… Pielgrzymka to spotkanie – z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Spotkanie w prawdzie, bo na trzydziestym
kilometrze kolejnego męczącego dnia nie ma miejsca na udawanie. Wtedy ma się okazję
doświadczyć niezwykłej gościnności gospodarzy, którzy otwierają przed nami swoje
gospodarstwa, ale przede wszystkim serca.
Zwykle podczas pielgrzymki grupa Biało – Złota jest odpowiedzialna za oprawę liturgiczną
i muzyczną jednej Mszy świętej dla całej pielgrzymki. Od kilku lat, jest to Msza św.
w Sanktuarium w Niepokalanowie, której przewodniczy ks. dr Marek Solarczyk, biskup
pomocniczy diecezji Warszawsko – Praskiej. Celem lepszego przygotowania się do śpiewu
spotykamy się na próbach już od początku lipca. Wszystkich chętnych zapraszamy do
dzielenia się swymi talentami muzycznymi.
Podczas drogi grupa muzyczna nadaje tempa w marszu i sprawia, że idzie się w
podskokach. Są jednak momenty kiedy zwalniamy, aby pochylić się nad Ewangelią.
Codziennie staramy się mieć „strefę ciszy” gdzie można zebrać myśli i porozmawiać z
Bogiem. Kontakt ze Stwórcą umożliwiają także modlitwy: różaniec i koronka, a także
poranne godzinki oraz codzienna Eucharystia.
Poza szlakiem pielgrzymkowym, grupa Biało – Złota spotyka się również w ciągu roku. Od
września 2017 r. prowadzi pierwszopiątkową Adorację Najświętszego Sakramentu w
parafii pw. św. Wawrzyńca w Gliniance. Ma również swoje spotkania popielgrzymkowe
oraz opłatkowe i wielkanocne.
Obecnie grupa liczy około 200 pątników. Już teraz zapraszamy wszystkich na
pielgrzymkowy szlak w sierpniu.