Medytacja chrześcijańska – modlitwa ciszy i miłosnej obecności wobec utajonego w sercu Boga. Droga cichej modlitwy w tradycji chrześcijańskiej jest głęboko zakorzeniona historycznie, teologicznie i biblijne. Praktykowali ją ojcowie pustyni, którzy polecali “przeżywać” słowa z Biblii.

Plan:
7:00 – Msza Św.
od 17:00 – Spowiedź
17:15 – Różaniec
18:00 – Msza św.
8:00 – 21:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:00 – 21:00 – Adoracja prowadzona przez Krąg Kościoła Domowego pod wezwaniem św. Jana Pawła II
21:00 – Apel Jasnogórski