Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego.
Plan:
7:30; 18:00 – Msza Święta
8:00 – 21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
od 17:00 – Sakrament Pokuty
21:00 – Apel Jasnogórski